Thức Uống

Bột Cacao Nóng

70.000 

Thức Uống

Bột Cacao Sữa

70.000 

Thức Uống

Bột Socola Nóng

70.000 

Thức Uống

Cacao Nguyên Chất

70.000 

Kiểm Soát Cân Nặng

Choco Himiko

390.000 

Hỗ Trợ Sức Khỏe

Hanako Tea

390.000 

Kiểm Soát Cân Nặng

Himiko Slim

390.000 

Kiểm Soát Cân Nặng

Nalee Choco

390.000 

Kiểm Soát Cân Nặng

Nalee Slim

390.000 
185.000 

Kiểm Soát Cân Nặng

Slim Collagen

390.000 

Kiểm Soát Cân Nặng

The Bitter Kun Slim

390.000